Meerwaarde WKB

Door middel van het realiseren van een bouwwerk onder de werkwijze van de Wet Kwaliteitsborging wordt de algehele kwaliteit van het bouwproject verbeterd.

De meerwaarde voor de opdrachtgever zijn als volgt;

  • Minder faalkosten; Door middel van het risico gestuurd toetsen op voorhand, worden veel potentiĆ«le bouwfouten geĆÆdentificeerd en verholpen. Daarnaast is de kwaliteitsborger in staat om tijdens het bouwproces, gerichte controles uit te voeren die faalkosten voorkomen.
  • Een consumentendossier voor de opdrachtgever; De consument kan altijd terugvinden hoe het bouwwerk is gerealiseerd. Het document toont bouwtechnische en constructieve informatie aan. Maar ook de benodigde informatie om het bouwwerk te onderhouden.
  • Verbeterde bouwkwaliteit; Onafhankelijke controles kunnen makkelijker en vlotter worden uitgevoerd. Dit zorgt voor algehele verbeterde bouwkwaliteit vooraf en tijdens de bouw.
  • Betere positie van consument in bouwproces; Een consument heeft vaak onvoldoende kennis van bouw-, wet- en regelgeving en moet blind vertrouwen op de aannemer. Door middel van een externe kwaliteitsborger is er veelvuldig toezicht.
  • Meer controle tijdens bouwproces; De kwaliteitsborger is een externe onafhankelijke specialist puur voor de versterking van de positie van de consument. Een controlerende partij die controleert of de gemaakte afspraken worden na geleefd en dat het bouwwerk aan het bouwbesluit voldoet.